Lezingen
Ik geef lezingen over de resultaten van mijn eigen onderzoek in oude geschriften. Neem contact op voor meer informatie en boekingen.


Blauwdruk van de Schepping
De Schepping is geen reeks van willekeurige gebeurtenissen, maar voltrekt zich volgens een strak plan dat is neergelegd in een blauwdruk. Met deze blauwdruk in de hand wordt het voor het eerst mogelijk alle nieuwe ervaringen en de ontwikkeling van je spirituele beleving te ordenen en te plaatsen binnen een groter geheel, waardoor je ze beter kunt begrijpen en er grip op kunt krijgen. Over deze Blauwdruk van de Schepping gaat deze lezing.

De nieuwe tijd laat behoorlijk van zich horen. Bij velen heeft ze zich gemeld, in de vorm van spirituele ontwaking, het aquariustijdperk, lichtwerkers, graancirkels, nieuwetijdskinderen, godinnen die zich openbaren, de manifestatie van het vrouwelijke... Al deze nieuwe indrukken kunnen tot behoorlijk wat verwarring leiden. Wie op onderzoek uitgaat om er achter te komen wat er aan de hand is, verdwaalt al snel in duizenden websites, cursussen, goeroes en hoge stapels boeken.

Ik ontdekte niet alleen dat de Nieuwe Tijd onderdeel uitmaakt van een groter plan, maar vooral ook waarom, en hoe deze tijd zich verhoudt tot de voorgaande en de komende. Deze kennis werd doorgegeven door de priesterfarao's. Mozes nam haar mee de woestijn in waar hij de Hebreeuwse godsdienst stichtte. Ze werd beheerd en bestudeerd door de Essenen in Qumran. Vandaag kunnen we erover teruglezen in de oude geschriften uit de woestijn.

Uit de oude geschriften is een blauwdruk te destilleren van de Schepping, die al vanaf de eerste mensen generatie op generatie is doorgegeven. In elke generatie is een elitegroep aan te wijzen die de waarheid kende achter de vereenvoudigde godsdienst voor het volk. Ik ontdekte dat dit niet de eerste Nieuwe Tijd was, maar al de vijfde. Het lijkt erop dat de gefaseerde ontwikkeling van de mens was ingebakken in de Schepping.